Erebos proti opici?

[:cs]

Pěkné sobotní ráno, přátelé! Jak již jistě víte, EREBOS je nápoj mnoha kouzel a zázraků. Pro jistotu jsme se ale rozhodli, že Vám dnes ráno (zcela náhodně) dáme malý tip ohledně jeho účinků. Dostalo se k nám totiž již mnoho feedbacku, který hovoří o tom, že Erebos dokáže dostat člověka z kocoviny a nebo při kombinaci přímo s alkoholem večer ho do ní vůbec neposlat „crazy, huh?“

Jako úsměvný příklad uvedeme situaci jednoho našeho obchodního partnera ze Španělska. Na Vánoční svátky a Nový rok přijel domů za svou širokou rodinou a je nám asi jasné, jak takový velký návrat po roce domů mohl vypadat… A následovalo zničující ráno… Ale měl co? Okurkový lak to nebyl… No samozřejmě Erebos! A tak posnídal Erebos. A? Kocovina byla fuč! První takovéto setkání Erebosem jistě nebyla náhoda, musela to být vyšší vůle, která mu poskytla spásu. Asi dobrá karma. A my jsme tento příběh četli druhý den v e-mailu a neubránili jsme se úsměvu))

A tak pochopitelně i my jsme tyto účinky museli důkladně prověřit, samozřejmě pouze z výzkumných účelů… No a můžeme říct, že pijeme druhý kousek a cítíme se lépe než večer 🙂)

Krásný víkend plný úsměvu, přeje tým Erebos!

#nakocovinu s #napojembohu

[:en]Nice Saturday morning, friends! As you know, EREBOS is a drink of many spells and wonders. But to be sure, we decided to give you a little tip this morning (quite accidentally) about its effects. We’ve got a lot of feedbacku that talks about Erebos being able to get a hangover man, or even a combination of alcohol with him in the evening, do not send him „crazy, huh?“

As a ghastly example, we will present the situation of one of our business partners from Spain. At Christmas and New Year’s Day he came home for his broad family, and it is clear to us how such a big return home could look like … And there was a devastating morning … But what? Cucumber varnish was not … Well of course Erebos! And so Erebos was eating. AND? Hangout was fucked! The first such encounter with Erebos was certainly not a coincidence, it had to be a higher will that gave him salvation. Probably good karma. And we’ve read this story the next day in the email and we did not hurt the smile))

And so of course, we have to thoroughly check these effects, of course only for research purposes … Well, we can say that we drink the second piece and we feel better than the evening :))

A beautiful weekend full of smiles, the Erebos team wishes!

#nakocovinu with #napojembohu[:]

0
%d blogerům se to líbí: